de tekst van de website van het rijk

N.O.W.: Inspanningsverplichting -NL leert door
meld je aan

De overheid ondersteunt

Met je ontwikkeladvies

NOW

Inspanningsverplichting – NL leert door

Officiele tekst van de site van het rijk > 

Vanaf 6 juli 2020 konden werkgevers de NOW 2.0 aanvragen. Werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de regeling NL leert door. Vanuit deze regeling is € 50 miljoen beschikbaar voor ontwikkeladvies en (online) scholing.

 

Wie kan er gebruik maken van de regeling NL leert door?

De regeling NL leert door biedt zowel werkenden als werkzoekenden de mogelijkheid om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Dit geldt niet alleen voor werknemers, flexwerkers, zzp’ers en  ondernemers, maar ook voor mensen die nu geen werk hebben: iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt kan vanaf 1 augustus een gratis ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs. Daarnaast is het dit najaar mogelijk om gratis (online) scholingsactiviteiten te volgen. Bekijk de mogelijkheden op Hoewerktnederland.nl

.

NL Leert door tweede kamer

Tijdelijke Subsidie NL leert door- Ontwikkeladvies

Om mee te doen aan een ontwikkeltraject, hoeven deelnemers zich alleen aan te melden bij een loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur registreert het traject, vraagt subsidie aan en handelt de administratie verder af.

Loopbaanadviseurs die aan de eisen voor de regeling voldoen kunnen zich vanaf 1 december 2020 aanmelden op ontwikkeladviesportaal.nl. Ook kunnen zij op dit portaal hun deelnemers voor ontwikkeltrajecten registeren. De registratie van deelnemers is belangrijk, omdat loopbaanadviseurs alleen voor geregistreerde trajecten uiteindelijk een subsidieaanvraag kunnen doen.

De aanvraag van de subsidie vindt plaats na afloop van het ontwikkeladviestraject.
Het aanvragen van de subsidie loopt via het aanvraagportaal van Uitvoering van Beleid van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.

Start online scholingsactiviteiten

Vanaf later in het najaar van 2020 is het mogelijk gratis online scholingsactiviteiten te volgen. Opleiders kunnen de kosten van deze (online) scholingsactiviteiten dekken via de subsidieregeling NL leert door. Aan de uitwerking van deze regeling wordt nog gewerkt

Het aantal trajecten is beperkt 

Meld je snel aan

Met een SheConsult-coach kun je levelen. Ze is een gecertificeerd loopbaancoach. Ze herkent jouw situatie, is ervaringsdeskundige, heeft een academische basis en bovenal heeft ze de kennis van de issues waar jij als hoogopgeleide vrouw in en rond je werk meer kunt worstelen. Ze is specialist.